Informace pro hosty a návštěvníky

Vážení hosté, z důvodu vyhlášení stavu nouze na území ČR od 13. března 2020 a navazujících omezení v počtu osob, zákazu wellness služeb, omezení otevírací doby restaurace a baru i zákazu volného pohybu je Hotel Duo uzavřen.

Stávající rezervace pobytů jsou platné. Hosté, kterých se týká omezení z důvodu výše uvedených opatření prosíme, aby vydrželi do vyjasnění situace, jakým způsobem budou vzniklé škody kompenzovány. Při vypořádání nároků za neuskutečněné pobyty budeme po ukončení stavu nouze postupovat v souladu s platnou legislativou, nařízeními vlády a ostatních autorit.

Těšíme se na shledání s vámi na Horní Bečvě v Beskydech ihned po ukončení stavu nouze a zrušení nařízených omezení provozu. Přejeme všem hodně síly a zodpovědných lidí kolem sebe. Na viděnou v lepších časech.

Děkujeme za důvěru a pochopení v této pro všechny nelehké situaci. Posíláme sílu z hor!

Děkujeme za pochopení.

Tým Hotelu Duo

P.S.: Jakékoli vaše dotazy vám zodpoví naši recepční.
Kontakt: telefon (+420) 571 645 115 | mobil (+420) 737 211 117 | recepce@hotel-duo.cz


teplota -0.8 °C