3159227_dolni-morava-jeseniky-lyzovani-rodinna-dovolena-v0

teplota -0.8 °C