Obchodní podmínky

Hotel Duo provozuje společnost Hotel Duo a.s., se sídlem 28. října 2663/150, 70200 Ostrava
IČO: 26873583 | DIČ: CZ26873583 | zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2956.

Ubytovací řád

1. Hotel Duo může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí k pobytu. Po příchodu do hotelu předloží v recepci svůj platný doklad totožnosti a obdrží klíč od pokoje a hotelovou kartu. Hotelovou kartou se host prokazuje při využívání služeb Hotelu Duo. Placené hotelové služby se hradí na recepci, u obsluhujícího personálu nebo se zaznamenají na hotelovou kartu.
2. Hotel Duo je v provozu od pondělí do neděle. V době od 21. do 7. hodiny je recepce uzavřena. V této době jsou také uzamčeny vchody do obou budov hotelu. Na každém klíči od pokoje je také klíč od vchodů do budov hotelu.
3. Hotel Duo je nekuřácký. Děkujeme Vám, že v hotelových pokojích (včetně balkónů), chodbách, restauraci, baru, wellness centru a všech ostatních společných prostorách hotelu nekouříte.
4. Na základě objednaného ubytování je hotel povinen rezervovat pokoj do 18 hodin v den příjezdu. Prodloužení této lhůty je možné po zaplacení zálohy nebo individuální dohodě recepce s hostem.
5. Ubytování hosta je možné od 15 hodin v den příjezdu. V den odjezdu musí host opustit pokoj do 11 hodin. Pozdější opuštění pokoje je možné pouze po předchozí domluvě s recepcí. Hostu bude účtován poplatek ve výši 200 Kč / osoba. Nejpozději musí pokoj i po prodloužení opustit do 14 hodin. Nestane-li se tak, bude hostu naúčtována další noc za ubytování.
6. V případě, že má host zájem o prodloužení pobytu a pokoj, ve kterém je právě ubytován, je již na další dny rezervován pro jiného hosta, nabídne mu recepce hotelu dle obsazenosti pokoj jiný (nemusí být ve stejné úrovni).
7. Hotel Duo neručí za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a nedbalostí, a za věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá hotel pouze tehdy, jestliže byly recepcí převzaty proti potvrzení do úschovy, Hosté mohou využít úschovy v hotelovém trezoru zdarma. Host zodpovídá za svůj uzavřený hotelový pokoj.
8. Za ztrátu hotelové karty nebo klíčů od pokoje bude účtován poplatek 300 Kč za každou jednotlivou věc.
9. V pokoji nebo společných prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu recepce přemisťovat zařízení, provádět opravy, zasahovat do elektrické nebo vodovodní instalace komunikačních sítí. V opačném případě odpovídá za škodu způsobenou na majetku v plném rozsahu.
10. Host může používat na pokoji pouze ta zařízení, která slouží k osobní hygieně (holicí strojky, depilátory, kulmy apod.) a to pouze v prostorách koupelny. Používání žehličky a ponorného vařiče (rychlovarné konvice) je v hotelovém pokoji zakázáno!
11. Host je povinen zachovávat v době od 22 do 7 hodin noční klid. Neprojevujte se prosím hlučně ani nepouštějte nahlas televizi a rádio. Buďte prosím ohleduplní k ostatním hostům.
12. Pro přijímání návštěv mohou hosté využít vstupní halu, restauraci nebo bar. Jsou-li návštěvy přijímány na pokoji, musí být ohlášeny na recepci. Návštěvy mohou pobývat na pokoji pouze v čase od 7 do 21 hodin. V případě zájmu návštěvy o využití bazénu bude účtován poplatek dle ceníku pro neubytované hosty.
13. Při odchodu z hotelového pokoje, prosíme, uzavřete vodovodní kohoutky, zhasněte světla a vypněte elektrické spotřebiče. Uzavřete okna a dveře, dálkový ovladač od televizoru umístěte k televizoru a klíč od pokoje spolu s magnetickou kartou odevzdejte na recepci. Pokud jste zjistili na pokoji závady, prosíme, nahlaste je na recepci. Děkujeme.
14. V případě, že host nebo jeho návštěva poškodí zařízení pokoje nebo společných prostor, bude mu vzniklá škoda předepsána k úhradě dle orientačního ceníku poškozených věcí.
15. Za bezpečnost dětí do 15 let ručí rodiče nebo doprovod (prarodiče, příbuzní). Dbejte prosím zvýšené bezpečnosti dětí především v bazénu, sauně, na sportovištích, prolézačkách, schodištích a všude tam, kde nejvíce hrozí nebezpečí úrazu.
16. V případě, že host závažným způsobem poruší ubytovací řád (např. porušení nočního klidu, porušení zásad slušného chování a soužití v ubytovacích zařízeních, porušení zákazu kouření apod.), má Hotel Duo právo ukončit ubytování hosta a za vzniklé škody účtovat náhradu.
17. Domácí mazlíčci jsou vítáni. Dbejte, prosím, aby neobtěžovali a nerušili ostatní hotelové hosty. Cena za pobyt s domácím mazlíčkem dle platného ceníku. Při příjezdu do hotelu a nahlášení se na recepci vybíráme vratnou kauci ve výši 1000 Kč pro případ, že by Váš mazlíček způsobil škodu na pokoji, vybavení anebo prostorách hotelu. V případě, že bude při odjezdu vše v pořádku, kauce bude vrácena. Domácí mazlíčci mají zakázán vstup do hotelového bazénu a restaurace!
18. Žádáme hosty o dodržování dohodnuté doby u objednaných služeb Wellness centra. V případě, že se host z předem objednané procedury neodhlásí na recepci nejméně 2 hodiny předem, bude mu účtována objednaná služba v plné výši, jako kdyby ji čerpal.
19. Ve wellness centru, prostorách bazénu a perličkových koupelí, prosíme, nekřičte a neběhejte. Věnujte pozornost i dohled dětem. Buďte prosím ohleduplní. V prostorách Hotelu Duo je zakázáno pohybovat se v lyžácích. Pro lyže a lyžáky je určena lyžárna.
20. Děkujeme, že v restauraci, baru a společných prostorách hotelu nepožíváte vlastní alkoholické či nealkoholické nápoje a jídlo. Děkujeme také, že z restaurace nevynášíte jídlo a nápoje. V případě zjištění, že host konzumoval vlastní nápoje či jídlo má hotel právo účtovat tzv. korkovné, stravné ve výši 200 Kč / osoba.
21. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz | adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.
22. Pokud máte námět na zlepšení služeb Hotelu Duo, stížnost, nebo nám jen chcete poděkovat, rádi Vás vyslechneme na recepci. Hodnocení spokojenosti můžete také vyjádřit v dotazníku, který máte na pokoji anebo můžete vhodit lísteček do Schránky námětů a připomínek, která je umístěna u schodiště v přízemí v hlavní budově. Vyjádřit své dojmy, hodnocení i pochvalu můžete také zápisem do Knihy hostů, která je v recepci.

Přejeme Vám příjemný pobyt na Horní Bečvě v Beskydech.
tým Hotelu Duo

Získejte měsíční novinky nebo last minute akce Hotelu Duo jako první!